Thursday, October 18, 2012

Ad-Dini's Blog: Sistem Kebijakan Fiskal Ekonomi pada Masa Pemerint...

Ad-Dini's Blog: Sistem Kebijakan Fiskal Ekonomi pada Masa Pemerint...: Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya tinggi ...

No comments:

Post a Comment